Garmin Topo Czech PRO, microSD / SD karta, plná verzia, aktuálne vydanie

Najnovšia verzia turistické mapy SR v najvyššej dostupnej úrovni podrobností. Verzia 2015. Routing je možný podľa "profilov" podporovaných konkrétny GPS (turistické navigácie). Auto a moto navigácia (bez profilov) využijú len routing po ceste.
Obrázek
Odporúčame
doprava zdarma
Obrázek
Obrázek (1)
Obrázek (2)
Obrázek (3)
Obrázek (4)
Obrázek (5)
111,3 EUR 92,00 EUR bez DPH
SKLADOM - ověřte dostupnost
Osobne v Modleticích:zajtraPrepravnou spoločnosťou:pondelok 22.4
Kód010-12365-01VýrobcaGARMIN
Turistická mapa TOPO Czech PRO je určená pre navigáciu a orientáciu pri turistických alebo športových aktivitách. Mapa je vytvorená s cieľom podať vyčerpávajúce informácie o mapovanie územia, prihliada sa hlavne k priestorovej presnosti a hustote cestné siete. Ďalším cieľom je zachytenie väčšiny bodov interpretující miesta, ktoré môžu byť zaujímavé alebo dôležitá pre rôzne typy turistiky. Obsahuje nepreberné množstvo priestorových informácií o komunikáciách, plošnom rozmiestnenie krajinných prvkov a bodoch záujmu. Mapa obsahuje informácie o usporiadaní terénu, vodných prvkov, vegetácie a chránených územiach, komunikačné siete, budov, bodov používateľského záujmu a ďalšie. Mapa take zahŕňa približne 2 km široký pás mimo hraníc SR. Nosným tematickým podkladom je sieť turistických značených trás, miestnych značených trás, náučných chodníkov a cyklotrás, vrátane rozcestník. Hustota dát približne zodpovedá mierke 1:10 000. Celkovo zahŕňa mapa cez 370 000 bodov, 4 975 000 línií, 4 211 000 plošných prvkov. Vybrané mapové prvky: * Turistické značené trasy - 45 600 km * Cyklotrasy - 39 000 km * Cestné sieť vrátane lesných ciest, chodníkov, chodníkov - 326 300 km * Neroutovatelné cesty a chodníky - 103 400 km * Sídla, vrátane miestnych častí a samôt - 25 000 bodov * Budovy a bloky budov - viac ako 3 000 000 prvkov Novinky v mape TOPO Czech PRO (oproti verzii 2013) Plošné prvky: - Doplnená nová vrstva sadov, spracovalo cca 40% územia SR, 7000 prvkov - Doplnené 9000 vodných plôch a 3500 bažín. Opravy polohy a tvarov u cca 5000 prvkov. - Doplnené 700 ihrísk. - Doplnené 700 skál a sutín, oprava polohy a tvarov u cca 500 prvkov. - Doplnené 600 parkovísk. - V zahraničnom páse doplnené 55 000 budov, ktoré nahrádzajú plošný tvar sídla. - Drobné opravy v ďalších vrstvách, napr. Vegetácia na vybraných severočeských rekultiváciach. Líniové prvky: - V cestné a cestné sieti sa vykonalo viac ako 110 000 zmien (doplnenie, zrušenie, zmeny v polohe či povrchu). - Výrazné doplnenie a oprava cyklotrás, cez 3000 zmien. - Aktualizácia vrstvy turistických trás, cca 2500 zmien. - U železníc cca 300 zmien, navyše rozlíšené tunely a doplnené električkové trate vedúce po samostatných telesách. - Doplnené cca 250 nadzemných produktovodov. - Doplnené cca 150 lanoviek a vlekov - Drobná doplnenie vrstiev lesné priesek (300 prvkov), vodné toky (200) a chránené územia (50). Bodové prvky: - Celkovo pridané cez 37 000 bodov, u ďalších cca 6 000 došlo k zmene v polohe alebo kategóriu. - Kontrola sídelných bodov na 60% územia SR, doplnené cez 3000 samôt, opravené duplicity a poloha existujúcich bodov. - Nová vrstva veterinárnych ordinácií, celkom 1 400 prvkov. - Kompletné doplnenie vrstvy základných a materských škôl, pridané cca 9 500 prvkov. - Výrazne doplnená vrstva hájoven a horských chát, pridané 1 900 prvkov. - Výrazné doplnenie vrstvy mlynov, pridané cez 1 100 prvkov. - Doplnenie chýbajúcich mien k 900 kostolom, 250 skalám a 150 kaplnkám. - Doplnené 3 800 vrcholov, z toho 700 s názvom. - Doplnené takmer 7 000 sediel, z toho 50 s názvom. - Výrazná oprava a spresnenie kategórie lyžiarskych areálov. - Dáta cestné a cestné siete kompletne prevedená do formátu ActiveRouting, ktorý umožňuje plánovať trasy pre rôzne typy aktivít. - Mapa má výrazne upravenú grafiku, je prehľadnejšie. - Zahraničný pás na niekoľkých miestach drobno rozšírený (celkovo pribudlo cca 150 km2). Ďalej doplnené body v týchto kategóriách: rozcestníky (2900 bodov), altánky a odpočívadlá (1600), významné stromy (950), reštaurácia (920), kultúrne nehnuteľné pamiatky (670), obchody (500), kaplnka (450), prírodné zaujímavosti (450), ubytovanie (380), pramene (270), krížiky (250), rozhľadne a vyhliadkové miesta (220), skaly (210), studne (200), hasiči (150), pomníky (140), turistické známky ( 120), firmy (120), technické pamiatky (110), športové areály (100), cyklorozcestníky (80), rekreačné strediská (80), múzeá (70), zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti (70), objekty vojenskej histórie (60 ), kúpalisko (50), parkovisko (50), autoservisy (50), vysielače (40), lekárne (40), obecné úrady (40), knižnice (35), vodopády (30), studne (25), parky ( 25), hradisko (25), veterné elektrárne (20), štôlne (20) a jaskyne (15). Poznámky: - mapa nepodporuje profilový routing v navigáciách, ktoré nie sú vybavené technológiou aktívnych profilov (neturistické prístroja). V týchto prístrojoch je možný routing iba v cestnej vrstve. - mapu nie je možné jednoduchým spôsobom inštalovať do počítača. Existujúce postupy sú na expertnej úrovni - nie pre bežných užívateľov.
VýrobceGARMIN
Turistická mapa TOPO Czech PRO je určená pre navigáciu a orientáciu pri turistických alebo športových aktivitách.
Mapa je vytvorená s cieľom podať vyčerpávajúce informácie o mapovanie územia, prihliada sa hlavne k priestorovej presnosti a hustote cestné siete. Ďalším cieľom je zachytenie väčšiny bodov interpretující miesta, ktoré môžu byť zaujímavé alebo dôležitá pre rôzne typy turistiky. Obsahuje nepreberné množstvo priestorových informácií o komunikáciách, plošnom rozmiestnenie krajinných prvkov a bodoch záujmu.

Mapa obsahuje informácie o usporiadaní terénu, vodných prvkov, vegetácie a chránených územiach, komunikačné siete, budov, bodov používateľského záujmu a ďalšie. Mapa take zahŕňa približne 2 km široký pás mimo hraníc SR. Nosným tematickým podkladom je sieť turistických značených trás, miestnych značených trás, náučných chodníkov a cyklotrás, vrátane rozcestník.

Hustota dát približne zodpovedá mierke 1:10 000.
Celkovo zahŕňa mapa cez 370 000 bodov, 4 975 000 línií, 4 211 000 plošných prvkov.

Vybrané mapové prvky:
* Turistické značené trasy - 45 600 km
* Cyklotrasy - 39 000 km
* Cestné sieť vrátane lesných ciest, chodníkov, chodníkov - 326 300 km
* Neroutovatelné cesty a chodníky - 103 400 km
* Sídla, vrátane miestnych častí a samôt - 25 000 bodov
* Budovy a bloky budov - viac ako 3 000 000 prvkov



Novinky v mape TOPO Czech PRO (oproti verzii 2013)

Plošné prvky:
- Doplnená nová vrstva sadov, spracovalo cca 40% územia SR, 7000 prvkov
- Doplnené 9000 vodných plôch a 3500 bažín. Opravy polohy a tvarov u cca 5000 prvkov.
- Doplnené 700 ihrísk.
- Doplnené 700 skál a sutín, oprava polohy a tvarov u cca 500 prvkov.
- Doplnené 600 parkovísk.
- V zahraničnom páse doplnené 55 000 budov, ktoré nahrádzajú plošný tvar sídla.
- Drobné opravy v ďalších vrstvách, napr. Vegetácia na vybraných severočeských rekultiváciach.

Líniové prvky:
- V cestné a cestné sieti sa vykonalo viac ako 110 000 zmien (doplnenie, zrušenie, zmeny v polohe či povrchu).
- Výrazné doplnenie a oprava cyklotrás, cez 3000 zmien.
- Aktualizácia vrstvy turistických trás, cca 2500 zmien.
- U železníc cca 300 zmien, navyše rozlíšené tunely a doplnené električkové trate vedúce po samostatných telesách.
- Doplnené cca 250 nadzemných produktovodov.
- Doplnené cca 150 lanoviek a vlekov
- Drobná doplnenie vrstiev lesné priesek (300 prvkov), vodné toky (200) a chránené územia (50).

Bodové prvky:
- Celkovo pridané cez 37 000 bodov, u ďalších cca 6 000 došlo k zmene v polohe alebo kategóriu.
- Kontrola sídelných bodov na 60% územia SR, doplnené cez 3000 samôt, opravené duplicity a poloha existujúcich bodov.
- Nová vrstva veterinárnych ordinácií, celkom 1 400 prvkov.
- Kompletné doplnenie vrstvy základných a materských škôl, pridané cca 9 500 prvkov.
- Výrazne doplnená vrstva hájoven a horských chát, pridané 1 900 prvkov.
- Výrazné doplnenie vrstvy mlynov, pridané cez 1 100 prvkov.
- Doplnenie chýbajúcich mien k 900 kostolom, 250 skalám a 150 kaplnkám.
- Doplnené 3 800 vrcholov, z toho 700 s názvom.
- Doplnené takmer 7 000 sediel, z toho 50 s názvom.
- Výrazná oprava a spresnenie kategórie lyžiarskych areálov.
- Dáta cestné a cestné siete kompletne prevedená do formátu ActiveRouting, ktorý umožňuje plánovať trasy pre rôzne typy aktivít.
- Mapa má výrazne upravenú grafiku, je prehľadnejšie.
- Zahraničný pás na niekoľkých miestach drobno rozšírený (celkovo pribudlo cca 150 km2).


Ďalej doplnené body v týchto kategóriách: rozcestníky (2900 bodov), altánky a odpočívadlá (1600), významné stromy (950), reštaurácia (920), kultúrne nehnuteľné pamiatky (670), obchody (500), kaplnka (450), prírodné zaujímavosti (450), ubytovanie (380), pramene (270), krížiky (250), rozhľadne a vyhliadkové miesta (220), skaly (210), studne (200), hasiči (150), pomníky (140), turistické známky ( 120), firmy (120), technické pamiatky (110), športové areály (100), cyklorozcestníky (80), rekreačné strediská (80), múzeá (70), zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti (70), objekty vojenskej histórie (60 ), kúpalisko (50), parkovisko (50), autoservisy (50), vysielače (40), lekárne (40), obecné úrady (40), knižnice (35), vodopády (30), studne (25), parky ( 25), hradisko (25), veterné elektrárne (20), štôlne (20) a jaskyne (15).

Poznámky:
- mapa nepodporuje profilový routing v navigáciách, ktoré nie sú vybavené technológiou aktívnych profilov (neturistické prístroja). V týchto prístrojoch je možný routing iba v cestnej vrstve.
- mapu nie je možné jednoduchým spôsobom inštalovať do počítača. Existujúce postupy sú na expertnej úrovni - nie pre bežných užívateľov.
ObrázekObrázek
Obrázek (1)Obrázek (1)
Obrázek (2)Obrázek (2)
Obrázek (3)Obrázek (3)
Obrázek (4)Obrázek (4)
Obrázek (5)Obrázek (5)
Diskusia k produktu
Máte otázku? Zaujíma vás konkrétny detail? Opýtajte sa nás.
Položiť otázku
Nová otázkaVaše menoVáš e-mail(E-mail nebude zverejnený)NadpisText príspevku
Opýtať sa
Vaše menoVáš e-mail(E-mail nebude zverejnený)Text príspevku
Pridať reakciu
PopisĎalšie informácieObrázkyDiskusia
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies