Čo znamená "doživotná záruka" a ako to je so zárukami a podporou všeobecne ...

Záruky, Lifetime, doživotná garancia atd ...
Ako je to so zárukami, garanciami, záručnými opravami atď. Kompletný sprievodca - a nielen pre výrobky z našej ponuky ...

Základná záruka je väčšinou jasná. Podľa našich zákonov je pre spotrebiteľov dvojročná (pre právnické osoby sa môže zmluvne stanoviť prakticky akákoľvek iná) ale niektorí výrobcovia z našej ponuky, jej rozširujú. A pretože nie je úplne jasné, ako to so zárukami je, pokúsime sa to vysvetliť podrobne.


VŠEOBECNE
 

Základná záruka - STANDARD WARRANTY
Štandardný (povinná) záruka platná v celej EÚ má trvanie 24 mesiacov odo dňa predaja a predlžuje sa o dobu, kedy výrobok je v oprave. Ak je vada neopraviteľná, neplatí automaticky nová záruka ale na nový výrobok platí záruka ako keby to bol ten pôvodný (napríklad zostáva 7 mesiacov do konca štandardnej dvojročnej záruky) ai na novo vymenený kus kus za kus platí len ten "zvyšok" záruky plus dni, kedy bol tovar v servise. Servisný interval je 30 dní. V tom sa líšia štát od štátu aj v rámci EÚ - v niektorých krajinách platí celkom vágne "bez zbytočného zdržania" alebo "v najkratšej možnej dobe". Čo treba v Nemecku mnohokrát znamená 60-90 dní a nikto sa nad tým nepozastavuje. Základný záruka kryje výrobné a materiálové chyby, pochopiteľne nie poškodenie spôsobené zákazníkom alebo opotrebovanie bežnou prevádzkou. V drvivej väčšine prípadov nekryje štandardná záruka problémy, ktoré sa prejavia pri závodnom (racing) použitie a veľmi často býva závodné použitie priamo vylúčené z okruhu, ktorý definuje bežné používanie. Tým sa myslí aj amatérske preteky pod. A veľmi často platí, že štandardná záruka nie je platná v prípade profesionálneho využitia daného výrobku - pretože výrobca ponúka napr. Pre profesionálne použitie inú rad alebo iné predajné podmienky.
Je potrebné vedieť, že štandardná záruka u nás vôbec nezodpovedá štandardnej záruke napr. V USA alebo v Austrálii pod. Je veľmi časté, že výrobky z iných kontinentov mávajú napríklad len 90 dennú záruku a dokonca veľmi často obmedzenú (limited). Obmedzenia sa týkajú čohokoľvek, čo si výrobca zmyslí - napríklad môže ísť o obmedzenie len konkrétnej súčiastky, konkrétneho spôsobu použitia alebo ďalších podmienok. Pochopiteľne to neplatí v prípade nákupu od českého predajcu - ale pri priamom nákupe buď priamo z cudziny (mimo EÚ) alebo napríklad cez eBay pod. Len máloktorý výrobca ponúka neobmedzenú záruku (tzv. FULL WARRANTY). Zvyčajne bývajú obmedzenia prinajmenšom časová. Nič ako "30 denný limit servisu" vo väčšine krajín sveta neexistuje - obvyklé je "bez zbytočného odkladu" (without delay) alebo "v rozumnej dobe" (reasonable time). Ak predajca dodal napríklad výrobok do servisu bez zdržania a tam sa vykonáva analýza v skúšobni, či nedošlo k poškodeniu vplyvom chemickej látky, neurobili žiadnu chybu a musí sa jednoducho počkať až to bude. To u nás prakticky nepoznáme. Ale ak si zákazník kúpi "výhodne" výrobok z cudziny, často sa čudujú, že to takto niekde funguje.

Rozšírená (extended) alebo obmedzená záruka (limited)
Dôležitá vec je, že na rozšírenú záruku neplatí úplne rovnaké podmienky ako na štandardné. V prípade našej predajne, neponúkame (zatiaľ) žiadne výrobky s takzvaným poistením rozšírené záruky. To je totiž niečo iné, než jednoducho trojročná záruka výrobcu. Poistenie je skutočne poistenie, kde podmienky poistného plnenia podliehajú podmienkam, ktoré sú uvedené v zmluve a vôbec nemusí zodpovedať štandardným záručným podmienkam, ako si človek predstavuje. Napríklad že servis musí byť dokončený do 30 dní a pod. Navyše poistenie zvyčajne kryje takzvanú časovú cenu výrobku (hodnota výrobku po 4 rokoch je nižšia a tým pádom poisťovňa, ktorá je zvyčajne skrytá za rámcovou zmluvou s daným predajcom, neoplatí celú čiastku ale len pomernú. niektorí výrobcovia ale ponúka neobmedzenú treba piatich alebo desaťročnú záruku, niektorí obmedzenú a obmedzenia bývajú celkom presne definovaná. Napríklad výrobca oblečenia Stadler, ponúka 10 rokov záruku na materiálové a výrobné chyby s výnimkou komponentov, ktoré považuje za spotrebný materiál - typicky cvoky a zipsy. Ty kryje len dvojročnou zárukou. Niektorí výrobcovia ponúka rozšírenú záruku len v prípade, že zákazník napríklad splní podmienku pravidelnej údržby v autorizovanom servise alebo výlučne cestné použitie motocyklových výrobkov.
Pre tých, ktorí nakupujú v USA, ešte upozornenie na tzv. Garanciu satisfakcia - spokojnosti. Ide o záruku, kedy môžete výrobok vrátiť bez udania dôvodu len preto, že s ním jednoducho nie ste spokojní a nemusíte hovoriť prečo. Toto celkom bežne ponúka veľké obchodné domy a je celkom jasné, prečo to nie je rozšírené u nás. Mentalita radu ľudí jednoducho vidí možnosť akéhokoľvek vrátenia ako lacnú variantu zápožičky napríklad na dovolenku. Našťastie už u nás platí zákon, kedy sa pri vrátení v dobe špecifikované v celej EÚ pre nákupy na diaľku (14 dní), nemusí zákazníkovi vracať celá suma, ak je výrobok opotrebovaný alebo ho nejde predať ako nový. Ďalšie v cudzine celkom bežnou zárukou je neopak obmedzenie len na chyby materiálu (ale nie výroby) a alebo opačne len na vady výroby (ale nie materiálu). Anglicky sa tieto záruky označujú ako Defects In Materials and Workmanship. Niekedy je možné rozšírené záruky dokúpiť (opäť typicky u výrobkov u USA ide dokúpiť napr. Dvojročná alebo viacročná záruka).
 
Doživotná záruka - LIFETIME WARRANTY
V prípade doživotných záruk, ktoré sú celkom časté u výrobkov z USA, je dôležité vedieť, či sú tie podmienky platné aj pre zákazníkov napr. V EÚ. Veľmi často je výrobok, ktorá má v USA doživotnú záruku, predávaný v iných krajinách len s minimálnou zárukou. Napríklad náradie, ktoré má v USA naozaj doživotnú záruku, sa v EÚ predáva s dvojročnou zárukou a v prípade profesionálne použitie len s 12 mesačnou. Niekedy výrobcovia ponúka doživotnú záruku aj v EÚ a potom je dobré vedieť, čo to vlastne znamená. Veľmi často si ľudia myslia, že to znamená "do konca života zákazníka". Nie! Lifetime čiže doživotná záruka (alebo garancia niečoho), znamená do konca životnosti toho výrobku. Predpokladaná životnosť býva ohraničená i spôsobom použitia ale nie je to podmienka.
V prípade výrobkov KLIM z našej ponuky, ktoré majú LIFETIME záruku, nie je táto záruka časovo ohraničená a je to dané aj tým, že časovo neohraničenou záruku majú aj materiály a komponenty, ktoré sa používajú pri výrobe od subdodávateľov. Napríklad výrobca membrán Gore-Tex, neuvádza časovú životnosti pre membránu ProShell. Ale životnosť je iná, ak sa výrobok používa 365 dní v roku pre inštruktora Motoškola a alebo len 6 mesiacov v sezóne pre bežného zákazíka, ktorý jazdí cez víkend, do práce a pár týždňov na dovolenke. Životnosť sa tiež definuje určitým časovým obdobím po ukončení výroby daného výrobku (alebo daných materiálov) - typicky to býva päť rokov. Napríklad rolky Ortlieb majú päťročnú záruku plus päť rokov po ukončení výroby daného modelu. Takže v žiadnom prípade lifetime neznamená, že výrobok má slúžiť do smrti a počas tej doby ho bude výrobca x-krát zadarmo meniť. Opäť rôzni výrobcovia môžu mať rôzne obmedzenia - napríklad vylúčiť určité použitie, vylúčiť zo záruky výrobky, ktoré neprešli pravidelnou údržbou a pod.

Rozšírené dodatočné GARANCIA
Niektorí výrobcovia rozširujú svoje záručné podmienky o garancie (guarantee), čo nie je to isté ako záruka (warranty). Je to podobný prípad ako pripoistenie rozšírené záruky (český termín bežný u elektroniky). V prípade výrobkov z našej ponuky sa jedná o 5 rokov KLIM GEAR PROTECTION GUARANTEE - čo je špeciálny poistenie, ktoré platia výrobca pre určité výrobky na určitom trhu, kde v prípade poškodenia pri havárii (pri splnení stanovených podmienok), dostane zákazník nový výrobok z plnenia tejto poistky bez toho by tu poistku musel sám platiť.
V prípade spomínanej garancie od klíma je požadované aby zákazník mal predajný doklad v danej krajine, protokol od polície že došlo k havárii, musí vyplniť (alebo ten, kto oblečenie dodával) pomerne detailný formulár, kde sa podrobne opisuje ako došlo k poškodeniu, odkiaľ a ako viedli aké nárazy na akom povrchu atď. Poškodené oblečenie sa následne odošle do príslušnej agentúry podľa konkrétnej krajiny a po autorizácii že všetky podmienky boli splnené, dostáva predajca pokyn k dodaniu náhrady alebo je nové oblečenie dodané priamo zákazníkovi. Opäť platí územné obmedzenia - to znamená, že ak zákazník kúpil oblečenie v Anglicku, musí tento proces absolvovať v Anglicku a alebo si všetko vybaviť sám a poškodené oblečenie poslať tam, kam dostane pokyn od výrobcu. To sa používa v prípade, keď už neexistuje predajňa, kde výrobok kupoval alebo je dlhodobo na cestách a chce upratnit túto garanciu napríklad z úplne iného kontinentu. V takom prípade si musí všetko vybavovať priamo s výrobcom, ktorý mu pošle pokyny, kam odoslať poškodené výrobky a on sám si musí vybaviť colnici atď. Tieto situácie sa rieši prípad od prípadu. Avšak všeobecne neplatí, že všetci výrobcovia poskytujú svoje rozšírené garancie (ak je vôbec ponúkajú) všade na svete a veľmi bežné je, že garancia určené pre jeden trh na inom trhu neplatí. Napr. konkrétny výrobca ponúka 90 dní na možnosť vrátenia výrobku pokiaľ s ním nie je zákazník spokojný ale to platí len na území určitých štátov USA, nie celosvetovo pod.
 
 
Otázky a odpovede:

Ako je to teda so zárukami KLIM v SR. Platí záruka na veci dovezené z USA?

Klim sa o svojich zákazníkov stará celosvetovo ale ak si zariadi nákup nejakého tovaru na inom území alebo dokonca na inom kontinente, neznamená to, že poskytuje rovnaké podmienky pre plnenie záruky alebo rozšírené záruky všade. Niektoré ponúkané garancie sú platné len na konkrétnych územiach a nejdú uplatniť inde. Rovnako tak plnenie záruky je rozdielne podľa krajiny a keď si zákazník dovezie alebo nechá doviezť výrobok z inej krajiny, musí počítať s tým, že nebude mať rovnaký servis, ako zákazník v danej krajine. To sa týka komunikácie v cudzom jazyku, vypĺňanie formulárov, zasielanie výrobkov na servis a pod. To, čo majú napr. Zákazníci v SR zadarmo, si musí zariadiť sám a treba poškodený výrobok musí dodať do zahraničného servisného centra sám a vykomunikovat opravu tiež sám pod.
Pre zákazníkov Technical Gear Store v SR platí, že štandardná dvojročná záruka a zákonom stanovej podmienky platia na celú kolekciu s výnimkou tovaru, ktorý je označené visačkou LIFETIME. V tom prípade platí rozšírená záruka, ktorá nie je časovo ohraničená za podmienok, ktoré sú stanovené v predajných podmienkach našej predajne. Najmä sa jedná o mechanické poškodenie, poškodenie neodborným servisom (napr. Vypraní v agresívnom prípravku alebo poškodenia chemickou látkou v čistiarni) a všetky úpravy výrobkov mimo autorizovaný servis. LIFETIME záruka KLIM kryje všetky materiálové a výrobné chyby vrátane zipsov, cvočkov, gombíkov a pod. Nekryje bežné opotrebenie prevádzkou (ošúchaniu, predratiu, pretrhnutiu, vyhliadnutú alebo zmenu farieb). Záručné podmienky počas prvých dvoch rokov platia podľa zákonom stanovených podmienok v SR, potom podľa európskych zvyklostí (bez zbytočného odkladu). Servis po dvoch rokoch štandardnej záruky je pre uznané prípady zadarmo ale oprava nemusí vždy byť do 30 dní (zvyčajne v sezóne to je 15 pracovných dní plus čas dopravy do a zo servisného centra). Výrobca si vyhradzuje právo vymeniť neopraviteľný výrobok za nový a ak už nie je v ponuke, tak za ekvivalentné alebo lepší model.
Pre zákazníkov, ktorí nakupujú od Technical Gear Store platí, že nemusí riešiť vlastné založenia servisného prípadu (claim), dodávať veci na posození do warranty centra a posielať fotografie, komunikovať s podporou výrobcu ani so servisom, nemusí riešiť dopravu poškodenej veci do servisu atď. všetko zariaďujeme my.
V prípade paralelne bežiaceho poistenia GEAR PROTECTION GUARANTEE (5-rokov) platí, že opäť pre zákazníkov Technical Gear Store vybavujeme celú agendu za ne a bezplatne až do dodania nového kusu. Jedinou podmienkou je mať náš predajný doklad a na výrobku nesmú byť odstrihnutie etiketa s výrobným číslom (POxxxxxx).
 
Všeobecne platné výnimky zo záruky - obvykle platné pre všetkých výrobcov
Zvyčajne každý výrobca špecifikuje čo je a čo nie je kryté zárukou ale nasledujúce body platí asi úplne pre všetkých výrobcov. Avšak toto je presný zoznam toho, čo je vyňaté zo záruky u Klima. Ak teda nájdete niektorý z nasledujúcich bodov u vášho oblečenia, záruka sa na to vzťahovať nebude:

- roztrhnutie, pretrhnutiu, prerezaniu - všeobecne akékoľvek diery
- prepálenie, obrúsení
- následky havárie, pádu
- nesprávna údržba, nedbalosť pri údržbe
- opotrebenie bežným používaním
- úpravy, modifikácie, zmeny výrobku
- používaní iným spôsobom, než pre aký je výrobok určený

Platí doživotná záruka do konca života? Takže mi budete dodávať nové veci kým neumriem?
Nie, doživotná záruka znamená, že výrobok má záruku do konca životnosti daného výrobku, nie do konca života zákazníka.
 
Doživotná záruka znamená, že dostanem novú vec alebo mi ju opravíte aj v prípade, že si to poškodíte pri havárii?
Nie. Doživotná záruka nekryje mechanické poškodenie spôsobené haváriou alebo inou udalosťou. Pri havárii môžete uplatniť päťročnú garanciu poistenie výrobkov (ak pre daný výrobok táto garancia existuje) ale ak nemáte protokol od polície, k udalosti došlo treba mimo verejných komunikácií niekde na offroadovej výprave, tak ani túto garanciu uplatniť nejde. V takom prípade ale je možné využiť normálne platený servis servisného strediska, ktoré ponuke vhodný spôsob opravy za rozumnú cenu. Zákazník v tomto prípade platí aj dopravné do a zo servisu (v prípade nášho územia sa výrobky posielajú do servisného centra v Nemecku alebo Rakúsku).
 
V USA sa niekde ponúka možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodov do 90 dní. Platí to aj v Európe?
Nie, ak takúto ponuku neurobí predajcu v niektorej konkrétnej krajine a aj potom by platilo, že sa jedná o ponuku len pre zákazníkov toho predajcov a takú garanciu by nešlo uplatniť niekde inde. Vždy všeobecne platí, že záruky sa uplatňujú tam, kde ste tovar kúpil. Všade v EÚ platí všeobecne možnosť vrátenia tovaru do 14 dní pri objednaní na diaľku (internet, mailom, telefonicky ...).
 
Keď nechám skrátiť Goretexová nohavice, platí ďalej doživotná záruka?
Pokiaľ úpravu vykonávame prostredníctvom autorizovaného servisu, je záznam o tejto úprave zaznamenaný a nemá to vplyv na záruku. Ak by to bola charakterom alebo rozsahom taká úprava, ktorá by podstatne menila funkčné vlastnosti výrobku, tak servisné stredisko na túto skutočnosť upozorní. Zatiaľ sa takáto situácia nestala.
 
Platí doživotná záruka aj na prilby
Ak to u konkrétnej helmy nie je uvedené, tak nie. Všeobecne u prilieb Klim platí päťročná rozšírená záruka.

Ako môže servis poznať, že som oblečenie chemicky vyčistil?
Servis v prípade podozrenia na nesprávne čistenie môže požiadať o expertízu v laboratóriu Gore-Tex v Nemecku. Tá dokáže so 100% istotou určiť, čo bolo pre pranie alebo čistenie použité a dokonca dokáže odhadnúť aj aká bola použitá značka aviváže z tých, ktoré sú bežne dostupné na európskom trhu.

Ak mám pri oblečení päťročnú záruku, platí teda aj na poškodenie pri páde?
Pokiaľ ide napríklad o päťročnú záruku na oblečenie RUKKA, tak nie, ak je poškodené pri havárii, záruku uplatniť nejde. Ak hovoríte o päťročnej Klim Gear Protection Guarantee, tak v texte je celkom jasne vysvetlený rozdiel medzi zárukou (ktorá žiadna poškodeniu pri havárii nekryje) a týmto poistením. A to uplatniť pochopiteľne ide a platia práve pre poškodenie pri havárii. Potrebujete len potvrdenie od polície, vyplniť dotazník (anglicky - online) a odoslať poškodené veci tam, kam vám oznámi agentúra, ktorá to poistenie plní (zvyčajne do Rakúska alebo Nemecka). Pochopiteľne ak máte oblečenie od nás, tyhle činnosti pre našich zákazníkov robíme my zadarmo.
 
 
Máte nejakú otázku? Napíšte nám! Ak to bude otázka, ktorá bude zaujímavá všeobecne, doplníme odpoveď sem do článku.
 
 
 
 
 
 
Čo znamená "doživotná záruka" a ako to je so zárukami a podporou všeobecne ...
Vytvorené19. 11. 2019
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies